Junko Tabei

name

name

001

Junko Tabei

nail polish

VINYLUX #445 SUNDIAL IT UP

nail polish

CND

nail polish

Traditional

family

Yellow